Choose country Sweden Logga in Ansluta dig nu


Logga in

Ange bokstäver som du ser på bilden
Har du glömt ditt lösenord?
Belgiumfr | nl | en
Hungaryen | hu
Switzerlandfr | de | it
USAen

Introduktion.

Vi, “Greenpanthera”, använder det för att skydda och  and respektera din integritet.

Den här Integritetspolicyn (“Policy”) förklarar hur “Greenpanthera” behandlar personliga uppgifter. Denna Policy hänvisningar till webbsidan “Greenpanthera” och dess tjänst som är kopplad till den(de tillsammans kallas “Tjänsterna”). Ibland kan Tjänst vidarebefordra dig till en annan Integritetspolicy där en konkret Integritetspolicy över Tjänst kommer att anges.

Vi kan ibland ändra och uppdatera Policyn. Så kolla på denna sida emellanåt för att säkerställa att du är nöjd med ändringar.

DENNA POLICY UPDATERADS SIST DEN21 MARS 2021.

Du håller med om att Policyn blir bindande för dig under användning av våra tjänster.

Om du har frågor som gäller den här integritetspolicyn,    kontakta Stödtjänsten genom att skriva till: support@greenpanthera.com

Vad är vi?

“Greenpanthera” är en webbsida av international marknadsundersökning som du kan få tillgång till frivilligt. Om du registrerar dig på vår webbsida kan du få en extra inkomst genom att verka på nätet, fylla i marknadsundersökningar, titta på videofilmer, besöka några webbsidor, locka nya användare när du köper på nätet.

Till exempel, en extra inkomst du kan få när du dig på vår webbsida för att verka på nätet är från 0,1$ (tio cent) genom att titta på videofilmer under en minut upp till 1$ (en Dollar) genom att fylla i marknadsundersökningar som kan ta upp till 15 minuter av din tid; också upp till 5% (fem procent) återbäring av en köpesumma för shopping på olika webbportaler av webbsidan “Greenpanthera”.

Det som gäller din registrering på webbsidan “Greenpanthera”, överföring av dina personliga uppgifter för behandling, vi opererar som Administratören i överensstämmelse med den allmänna uppgiftsskyddsförordningen.

dataprotection@greenpanthera.com, A & K International Inc,  157 Barlow Drive South Brooklin, NY 11243

Hur samlar vi dina uppgifter?

Vi får uppgifter from dig när du använder vår webbsida när du registrerar dig för första gången. Vi skulle vilja fästa din uppmärksamhet på det faktum att du har ansvaret att ge riktiga uppgifter åt “Greenpanthera” och du har ansvaret att korrigera dina personliga uppgifter på ditt konto vid förändringar.

Du får veta att bara en juridisk/fysisk person som är äldre än 16 år får registrera sig på portalen “Greenpanthera”.

Vilka uppgifter om dig samlas in?

I överensstämmelse med den allmänna uppgiftsskyddsförordningen samlar vi dina personliga uppfigter – det är någon information som gäller en identifierbar eller identifierad juridisk/fysisk person. 

När du registrerar dig, identifieras dessa nödvändiga personliga uppgifter:

·       Namn, efternamn – för att identifiera en fysisk/juridisk person;

·       E-post – för ramen för registrering och and förhandstillstånd för mottagande av marknadsundersökningar;

·       PayPal e-post – för att vidareförmedla din inkännade inkomst till ditt PayPal konto;

·       Födelsedatum – för att identifiera om personen inte är yngre än 16.

För registrering, frivilliga uppgifter för att analysera marknaden:

·     Land, stad/by, postnummer;

·       Kön;

·       Utbildning;

·       Civilstånd;

·       Yrke;

·       Antal av personer i din familj;

·       Inkomstnivå.

Den här listan är inte uttömmande och kan varieras efter förvaltningsintressen.

Hur användas dina uppgifter?

“Greenpanthera” vill använda dina uppgifter för att säkra registreringstransaktionen, och dina uppgifter kan överlämnas till tredje part så att de kan uppnå sina mål enligt ditt inhämtat tillstånd. Vi informerar dig i förväg att du kan återkalla din frivilliga medgivande att överlämna uppgifterna till tredje part genom att ändra ditt personliga konto på “Greenpanthera” under avsnittet “Personliga Uppgifter”.

Hur länge bevarar vi dina uppgifter?

Vi ska bevara/lagra dina uppgifter i vårt system så länge ni har inte använt dina rätter att ta bort ditt konto på “Greenpanthera” system. Du kan också ta bort datatyp som du har valt frivilligt.

Vilka som har tillgång till dina uppgifter?

Vi samarbetar med olika undersökningsföretag såsom:

Greenpanthera kan dela din personliga information och/eller någon sociala-demografiska information, inklusive, utan begränsningar, ett unikt identifikationsnummer (“UID”), postnummer, område, län, kön, civilstånd, utbildning, etnicitet/ras (där det ät tillåtet enligt den tillämpliga lagen), anställningsinformation, icke-personrelaterad information om hushållsmedlemmar, användning av konsumentvaror och tjänster och ägande (t.ex., dator, bilar, mobil enheter, videospel, osv), bostad, ägande av sällskapsdjur, anställningsinformation (t.ex., titel, roll, resor, industri, osv), och socialklass, med tredje part företag som undersöker provbitter/marknaden (individuellt är deTredje Part MR Företagetoch tillsammans de är “Tredje Part MR Företagen”) för följande ändamål:

1. Identifiera undersökningsmöjligheter för kunden genom som du kan  vara kvalificerad för genom Tredje Part MR Företagen; och

2. Avslöja sådana datasamlingar åt kunder av Tredje Part MR Företagen för publikmätningstjänster; och

3. Bifoga sådana datasamlingar till fullständiga kundundersökningar och and leverera de avslöjade undersökningsdata åt kunder av Tredje Part MR Företaget(n) för analytiska och forskningsändamål; och

4. Andra användningsområden enligt deras integritetspolicy.

Om du är kvalificerad för en undersökningsmöjligheten för kunder som offrades genom Tredje Part MR Företaget, ska detta Tredje Part MR Företag ge dig ditt unika identifikationsnummer och en undersökningslänk till oss, och vi kommer att erbjuda dig att delta i kundundersökning genom e-posten. Vi ska inte dela dina namn, e-post eller telefonnummer med dessa Tredje Party MR Företag. I samband med delningen av din information med Tredje Part MR Företag, kan dina uppgifter överföras och bevaras utom ditt besättningsland, inklusive, utan begränsningar, i USA, så när du har bekräftat denna integritetspolicy, accepterar du att dina personliga uppgifter ska behandlas och användas enligt denna Sektion. Om du har frågor om denna uppgiftsdelning, kontakta support@greenpanthera.com eller du kan avsäga dig genom att klicka på sluta prenumerera länken i din undersökningsinbjudan från ditt personliga konto på www.greenpanthera.com eller genom att kontakta support@greenpanthera.com. Om du har avsagt dig, är vi ansvariga att informera Tredje Part MR Företagen. Observera att A & K International Inc ensamt skyldig och hålls ansvarigt för att administrera alla begäran om undantag. Om du deltar i sådana undersökningsmöjligheter, gör det dig inte berättigad till fördelar erbjuda av, eller medlemskapet med, Tredje Part MR Företaget.

Vi ska inte medan överlämna dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål såvida ej du ger ett uttryckligt medgivande. Du kan återkalla detta medgivande när som helst genom att återställa dina kontoinställningar på nätet när det är möjligt eller kontakta vår Stödtjänst.

Vi informerar dig att vi är juridiskt behöriga att överlämna dina uppgifter till behöriga institutioner utan att ditt medgivande i fall av brottsförebyggande.

Överlämning av dina uppgifter till offshore-länder:

Vi kan överlämna dina uppgifter till våra samarbetspartner som är utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om vi får ditt frivilla medgivande som vi är pliktiga att få för att  överlämna dina personliga uppgifter. Vi informerar dig att dessa länder i tredje världen kanske har inte samma uppgitsskyddslagstifning som ditt land eller EU. 

Kontakta vår Stödtjänst (support@greenpanthera.com), om du vill få någon specifik eller konkret information.

 Dina val.

Vi ska inte kontakta dig via e-posten för marknadsföringsändamål, om du inte gav oss ett förhandstillstånd att göra det. Du kan ändra dig när som helst och sluta få marknadsinformation om du kontaktar vår Stödtjänsten eller återställer dina kontoinställningar över nätet när det är möjligt.

Dina rätter.

Du har vissa legitima rättigheter som gäller behandling av dina  personliga uppgifter. Dessa rättigheter är:

a.         Rätten att bli informerad hur dina personliga uppgifter användas.

b.        Rätten att få tillgång till dina personliga uppgifter.

c.         Rätter att specificera om dina personliga uppgifter är ogiltiga.

d.        Rätter att ta bort dina personliga uppgifter.

e.         Rätter att begränsa användning av behandling av dina personliga uppgifter.

f.         Rätten för uppgiftsportabilitet.

g.        Rätter att invända mot hur dina personliga uppgifter användas.

h.        Rätter som gäller automatisk beslutsfattning och profilering.

Om du anser att dina personliga uppgifter behandlas inkorrekt eller du har invändningar mot hur dina personliga uppgifter behandlas, har du rätt att lämna in ett klagomål.

Du kan lämna in ett klagomål till vår Stödtjänst eller någon dataskyddsmyndighet i ditt land eller något EU land och ange  hur uppgiftsbehandlingen av “Greenpanthera” har påverkat negativt din rätt.

EU:s övervakningsinstitution av “Greenpanthera” är:

dataprotection@greenpanthera.com, A & K International Inc,  Barlow Drive South Brooklin, NY

Hur kan du få tillgång till dina uppgifter och uppdatera dem?

Du har rätt att begära en kopia av dina personliga uppgifter från “Greenpanthera”. Om du begär att få tillgång till dina personliga uppgifter, ska vi gärna förse de med alla rättsligt bindande krav och undantag, inklusive procedurer för identitetskontroll. Innan vi förser uppgifterna ska vi begära  ditt identitetskort och tillräcklig information om din kommunikation med oss så att vi kan finna alla relevanta uppgifter. Vi kan också debitera för utfärdande av kopia av dina uppgifter(utom när det är inte tillåtet av den lokala lagstiftningen).

Noggrannhet av dina uppgifter är väldigt viktig för oss. Det är därför om du vill få en kopia av dina personliga uppgifter till vårt förfogande, eller om du ändrar adressen av din e-post eller  några olika uppgifter som är till vårt förfogande, om uppgifterna är ogiltiga eller inaktuella, kontakta vår Stödtjänst - support@greenpanthera.com.

Befintliga skyddsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk eller manipulering av uppgifter:

När du ger oss dina personliga uppgifter, vidtar vi nödvändiga  åtgärder för att se till att de behandlas säkert. Varje känslig information (till exempel, information om ett PayPal konto (e-post) är krypterad och skyddad. När du är på en säker webbsida, kan du se en låsikon i de flesta webbläsarens adressfält på vår webbsida.

Icke-känslig information (din e-post adress, osv) överförs via Internet via en normal bana och, i förevarande fall, 100% säkerhet kan aldrig offras. Trots att vi försöker att skydda dina personliga uppgifter, kan vi inte således garantera säkerheten för uppgifter som du har överfört till oss, och du överför dem ert eget ansvar. När vi får dina uppgifter, gör vi allt som står i vår makt för att se till att de är trygga i vårt system. Du är ansvarig för tryggheten av ditt lösenord som du har valt när du skapade sitt konto. Vi ber dig att inte avslöja ditt lösenord för någon!

Profilering.

Profilering är en behandling av olika automatiska personliga uppgifter för att analysera eller or förutsäga beteende. Det gör vi inte.

Användning av cookie.

Lika som många andra webbsidor, webbsidan “Greenpanthera” använder cookies. Cookies är små samlingar av information som organisationen skickar till din dator och förvaras på din hårddisk så att webbsidan kan känna igen dig när du besöker den.  De samlar statistiska data om din bläddrings aktiviteter och modeller och identifierar dig inte som en enskild individ. Till exempel, vi använder cookies för att bevara ett språk som du använder. Det hjälper oss att förbättra vår webbsida och tillhandahålla bättre och mer personliga tjänster. 

Du kan stänga av cookies när dy ändrar dina webläsarensinställningar. Du kan hitta mer information om hur man stänger av cookies på din dator om du läser vår fulla
Villkor av Cookieanvändning. Om du stänger av cookies, kan det orsaka problem med funktioner när du använder vår webbsida.

Länkar till andra webbsidor.

Vår webbsida innehåller länkar till andra webbsidor som leds av andra organisationer. Denna Integritetspolicy är endast tillämplig på vår webbsida, så vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyer och användatvillkor på andra webbsidor som du besöker. Vi kan inte ansvara för integtitetspolicyer och regler av andra websidor om du besöker dem via länkarna på vår webbsida.

Därtill kommer att om du har besökt vår webbsida via en annan webbsida, kan vi inte ansvara för integritetspolicyer, regler av ägare och administratörer av denna tredjepartenswebbsida; och vi rekommenderar dig att kolla på Policy av denna tredjepartenswebbsida.

Sociala nätverk.

Några våra tjänster inkluderar sociala nätverksfunktioner som Facebook: ® “Gillar” knappen och grafiska komponenter, “Dela” knappen och interaktiva miniprogram. Dessa tjänster kan sampla information, till exempel webbsidor och IP-adresser som du besöker, och du kan sätta upp cookies för att se till korrekt drift av funktioner. Vi ansvarar inte för säkerheten eller integriteten av data som insamlades av dessa tredje part. Det är lämpligt att se över regler av datainsamling och användarvillkor eller policyer som gäller tredjepartstjänster som du ansluter dig till, använder eller får tillgång till.

Kontakta oss:

Vi förstår att du kan ha frågor eller bekymrelser om dessa Användarvillkor av vår Integritetspolicy. Eller kanske du vill  lämna in klagomål. Kontakta oss via:

 Greenpanthera” e-post:
support@greenpanthera.com 

Adress: A & K International Inc,  Barlow Drive South Brooklin, NY

© Copyright 2015-2024 GreenPanthera.com® All Rights Reserved GreenPanthera.com®