Choose country Sweden Logga in Ansluta dig nu


Logga in

Ange bokstäver som du ser på bilden
Har du glömt ditt lösenord?
Belgiumfr | nl | en
Hungaryen | hu
Switzerlandfr | de | it
USAen

Villkor

Deltagande och registrering på webbplatsen www.greenpanthera.com är frivillig. Vi kan endast registrera personer som har fyllt 16 år. När du registrerar dig bekräftar du att du är minst 16 år gammal. När du registrerar dig är du skyldig att endast ge korrekt information om dig själv, inklusive en korrekt PayPal-e-postadress, för att framgångsrikt ta emot ersättning för de belöningar du tjänar. När du registrerar dig godkänner du att www.greenpanthera.com inte är ansvarig för den felaktiga informationen du tillhandahåller. När du registrerar dig godkänner du att dina personuppgifter kan överföras till våra samarbetspartners. Greenpanthera är inte ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av våra samarbetspartners. Registreringen anses vara slutförd när du har godkänt Användarvillkoren, villkoren och kraven i din integritetsförklaring, och har lämnat all nödvändig information och godkänt din registreringsansökan. Innan du använder tjänster som erbjuds av tredje part rekommenderar vi alltid att du läser deras användarvillkor och integritetspolicy. En fysisk person kan bara ha ett konto.

Policy för borttagning av konto:

Webbplatsen www.greenpanthera.com har rätt att ta bort ditt användarkonto om du inte har loggat in under minst de senaste 6 månaderna, vid brott mot Användarvillkoren eller om användaren har begått olagliga eller bedrägliga aktiviteter. Om ditt konto tas bort på grund av långvarig inaktivitet och du inte har försökt kontakta supporten inom 6 månader efter kontots borttagning kommer det att tas bort permanent, inklusive eventuella återstående medel på ditt saldo.

Om ditt konto tas bort på grund av inblandning i bedrägliga aktiviteter, såsom fusk i undersökningar, klagomål från någon av våra kunder eller brott mot våra användarvillkor, kommer det att tas bort helt, inklusive eventuella medel på ditt saldo.

Om ditt konto tas bort på din begäran eller genom att använda borttagningslänken som tillhandahålls i undersökningsinbjudningar, och du inte har försökt kontakta supporten inom 6 månader efter kontots borttagning, kommer det att tas bort helt, tillsammans med eventuella medel som finns på ditt saldo.

Vissa dagar kommer vi att erbjuda möjlighet att tjäna belöningar genom att slutföra en daglig enkät/undersökning. Du kan bara göra denna enkät/undersökning en gång om dagen. Du kommer inte att få kredit för att svara på den mer än en gång. Att slutföra den mer än en gång kommer att leda till återkallande av krediter.

För att kvalificera dig för enkäterna/undersökningarna måste du befinna dig i det land du angav. Du måste svara på alla frågor sanningsenligt och inte skynda dig genom frågorna. Om du kvalificerar dig och slutför den framgångsrikt kommer du att få kredit inom några arbetsdagar efter att vi har verifierat din framgångsrika slutförande. Du får bara kredit för enkäten/undersökningen om du kvalificerar dig, slutför den framgångsrikt och kunden verifierar den framgångsrika slutförandet. Om kunden återkallar eller avvisar slutförandet på grund av kvalitet eller annan anledning kommer du inte att bli belönad för den enkäten/undersökningen. Vi är inte skyldiga att ge dig kredit om kunden inte vill betala för ditt slutförande. Greenpanthera.com har rätt att stänga ditt konto utan betalning om vi eller kunden finner kvalitetsproblem eller bedrägliga svar. Om dina slutförda enkäter förekommer i återkallningsrapporter på grund av dålig kvalitet från någon av Greenpanthera.com:s kunder mer än 5 gånger, kommer GreenPanthera att stänga ditt konto permanent utan någon utbetalning och utan ytterligare förklaring. Du får bara ha en ifylld profil hos Greenpanthera.com. Det strider mot villkoren att ha flera konton och delta i undersökningar. Medlemskap hos Greenpanthera.com är begränsat till ett konto per hushåll per IP-adress. Om vi hittar flera konton kommer vi att ta bort dem alla utan betalning, oavsett medlemsstatus. Det enda undantaget från denna regel är att flera personer i hushållet kan handla för att få rabatter så länge de alla delar ett konto. Vi ansvarar inte för eventuella förseningar i betalningar på grund av tekniska problem.

Utbetalningspolicy:

Du måste ha minst 30$ för att lösa in dina belöningar. Uttag tar 4-10 arbetsdagar att behandla. Du kan lösa in dina belöningar via PayPal.

Vid inlämning av en uttagsbegäran är behandlingstiden vanligtvis 4-10 arbetsdagar, förutsatt att ditt konto inte har markerats för bedrägligt beteende. När uttaget är slutfört kommer du att få ett e-postmeddelande från Greenpanthera som bekräftar att pengarna har överförts till ditt konto.

Efter mottagandet av detta e-postmeddelande har du en period på 60 dagar för att granska ditt PayPal-saldo och åtgärda eventuella problem relaterade till uttaget. Detta kan inkludera problem som felaktiga e-postadresser, uteblivna medel eller felaktigt avvisade betalningar. Under denna tid är vårt team tillgängligt för att hjälpa dig att lösa sådana problem.

Observera att eventuella krav som görs efter 60-dagarsperioden från datumet för e-postmeddelandet om slutfört uttag inte kan behandlas. Det är därför lämpligt att omedelbart granska ditt PayPal-konto och åtgärda eventuella diskrepanser inom den angivna tidsramen.

Ansvarsbegränsning

Greenpanthera.com ansvarar inte för kvalitet, kundservice, lagerstatus, innehåll, löften eller policyer hos någon av våra partners. Alla kundserviceförfrågningar måste riktas direkt till butiken. Integritetspolicy Greenpanthera.com vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda medlemmarnas privata data. Vi säljer eller byter inte data till tredje parter.

Kalifornien, Colorado, Connecticut, Virginia och Utah: Du har vissa rättigheter enligt lokala delstatslagar (inklusive California Consumer Privacy Act från 2018 ("CCPA")) angående den personliga information vi samlar in om dig. Dessa CCPA-rättigheter kan endast gälla under vissa omständigheter och är föremål för vissa undantag. Vår policy finns på https://greenpanthera.com/en/?s=california_ccpa

Kontakta oss:

Vi förstår att du kan ha frågor eller oro angående dessa Användarvillkor eller vår Integritetspolicy. Eller kanske vill du lämna in ett klagomål. Vänligen kontakta oss på något av följande sätt:

 "Greenpanthera" e-post:
support@greenpanthera.com 

© Copyright 2015-2024 GreenPanthera.com® All Rights Reserved GreenPanthera.com®